Opleiding Assistent Makelaar o.z (SVM NIVO)

Mooi meegenomen! met een geldig SVMNIVO diploma Assistent Makelaar krijgt u een heel punt extra*bij bepaalde SVMNIVO-makelaarsexamens. Doorgroeien wordt dus beloond met een hoger cijfer!

*
tot maximaal het eindcijfer 10

Met de opleiding tot Assistent-makelaar Wonen, is het studietraject Makelaardij en vastgoed van Cursus-Makelaar een interessante beroepsopleiding rijker. Wanneer u beschikt over het splinternieuwe SVMNIVO diploma Assistent-Makelaar, bent u de trotse eigenaar van een vakdiploma op MBO-niveau dat volledig wordt erkend door toonaangevende brancheverenigingen zoals NVM en LMV. Sterker nog, binnenkort stelt het NVM het diploma verplicht, ook voor medewerkers die al werkzaam zijn als Assistent-makelaar.

Diploma Assistent-Makelaar verplicht
Vanaf 2012 treft u op een NVM-makelaarskantoor alleen nog Assistent-Makelaars aan, in het bezit van het SVMNIVO vakdiploma of ervaring op hetzelfde niveau. Gelukkig hoeft het behalen van dit diploma niet eindeloos te duren want IPD is al jaren dé specialist op het gebied van versneld makelaardijonderwijs voor volwassenen.

Goed vooruitzicht
Bent u nog niet werkzaam als Assistent-Makelaar maar wilt u zo snel mogelijk aan de slag in deze functie? Dan is het een goede zet om zo snel mogelijk met de vakopleiding te starten. Omdat er binnenkort diploma-eisen voor het beroep gaan gelden, heeft u als gediplomeerd Assistent-Makelaar vooral nú een streepje voor. Maar u laat zich bij uw opleidingskeuze natuurlijk niet alleen leiden door het goede vooruitzicht op de arbeidsmarkt. Het beroep moet u ook liggen.

Werken als Assistent-Makelaar
Ziet u het al voor zich? Belangstellenden rondleiden in een pand dat ú voor ze gevonden heeft. Interessante details belichten en uitvoerig vertellen over de bouwperiode. Uitleg geven over juridische aspecten van aan- of verkoop en ondertussen wijzen op gebreken van bouwtechnische aard. Als gediplomeerd Assistent-Makelaar kunt u een gecertificeerd makelaar op elk terrein ondersteunen.

Spilfunctie
Binnen het makelaarskantoor heeft u als Assistent-makelaar een spilfunctie. U onderhoudt contact met alle betrokken partijen en bewaakt gemaakte afspraken. Naar buiten toe bent u het gezicht van het kantoor.

Maar ook binnen de muren van het bedrijf spant u zich in om het kantoor op de kaart te zetten. U  assisteert bij de bedrijfsvoering, voert promotie- en acquisitieactiviteiten uit en maakt marketing- en PR- plannen. Daarnaast verricht u voorbereidende werkzaamheden bij taxaties, stelt u juridische rapporten op en onderhoudt u contact met de notaris. Kortom u bent op een positie waarin niets u ontgaat.

Met de Cursus-Makelaar, Assistent-Makelaar bereidt u zich uitstekend voor op het SVMNIVO-examen en de dynamische dagelijkse praktijk.

Register
Wanneer u beschikt over het SVM|NIVO diploma Assistent-Makelaar verwerft u de titel A-RMT en komt u in het openbaar SVM|NIVO register Assistent-makelaar.

Vooropleiding
De opleiding tot Assistent-Makelaar wordt op MBO-niveau verzorgd. Er wordt uitgegaan van een vooropleiding op MAVO/MBO niveau.

Lesprogramma

  Juridische aspecten 1  
· Inleiding in het recht
· Personen- en familierecht
· Erfrecht
· Goederenrecht
· Verbintenissen en contractrecht
· Notariaat
· Kadaster

  Juridische aspecten 2
· Recht algemeen en staatsrecht  
· Woningwet, Huisvestingswet en Leegstandwet  
· WRO en Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
· Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten 
· Diverse wetten  
· Milieuwetgeving  

  Bouwkunde
· Belanghebbenden en bouwdeelnemers
· Tekeningen en bestek
· Bouwvormen
· Architectuur en bouwstijlen

  Constructieve opbouw
· Hoofdopbouw
· Grondwerken, funderingen en kelders
· Steenconstructies
· Beton
· Hout
· Houten kozijnen, ramen en deuren
· Vloeren, wanden en plafonds
· Kappen en daken

  Afwerking en installaties
· Riolering en sanitair
· Waterleiding
· Gasinstallaties
· Elektrische installatie
· Verwarming
· Andere installaties
· Afwerkingen

  Integratie: kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer
· De bouwkundige waarde van gebouwen
· Bouwmethoden
· Instandhoudingstermijn en levensduur
· Bouwfysische toepassingen
· Ontwikkelingen ten aanzien van milieu- en duurzaamheidseisen

  Vastgoedeconomie
· Markten   
· Banken en financiële markten  

  Specialisatie Wonen/MKB
· Makelaardij  
· Koop, verkoop en veiling  
· Huur, verhuur en beheer  
· Financiering  
· Taxatieleer  
· Marketingbeleid  

  Financiën, Fiscaliteiten en taxaties
· Belastingen  
· Subtotaal Financiën, Fiscaliteiten en taxaties  
· Totaal Capita Selecta  

Praktijkvaardigheden
Bij dit onderdeel worden onder andere de onderstaande vaardigheden van de aspirant Assistent-Makelaar getraind:

· Het maken/invullen van een gestandaardiseerde koopakte
· Het maken/invullen van een gestandaardiseerd taxatierapport voor financiering
· Het opstellen van een verkoopbrochure
· Het samenstellen van een klantdossier
· Een marketing opdracht
· Houding en presentatie tijdens het  mondelinge examen

Doorgroeien
Wilt u zelfstandig makelaar worden? Dat kan altijd nog. Met het behalen van het diploma Assistent-Makelaar houdt u al uw opties open, ook wat betreft doorstuderen en doorgroeien. Het diploma is op elk gewenst moment aan te vullen tot het vakdiploma Makelaar-taxateur. Sterker nog: met een geldig SVMNIVO diploma Assistent Makelaar krijgt u een heel punt extra (tot maximaal het eindcijfer 10) bij bepaalde SVMNIVO Makelaarsexamens!

Lesvorm en lestijden
De opleiding kunt u volgen als dag- of avondopleiding.
De cursuslocaties, lesroosters en lesdata vindt u bovenaan deze pagina, bij Lesdata en Prijzen.

Studiebelasting
De studiebelasting naast de lessen is voor een dagopleiding is 8 tot 12 uur per week en voor een avondopleiding circa 4 tot 6 uur per week.

Het examen
De examens bestaan uit twee gedeelten, een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Kandidaten krijgen voor elk onderdeel waarvoor ze slagen een certificaat. Certificaten zijn drie jaar geldig. Een kandidaat die beschikt over 3 geldige certificaten heeft recht op het Diploma Assistent Makelaar Wonen/MKB.

Theorie: Rechten en Capita Selecta
De theorie-examens bestaan uit een aantal onderwerpen (exact dezelfde eindtermen) die komen uit het reguliere SVM|NIVO-examen Makelaar-Taxateur. Indien u aan dit deel van de opleiding heeft voldaan (en dus heeft afgesloten met de twee certificaten Rechten en Capita Selecta) hoeft u dat deel niet meer te doen bij de vervolgopleiding tot Makelaar-Taxateur.

De twee theorie-examens van het examen Assistent-Makelaar; Rechten en Capita Selecta, worden in de vorm van een flextoets afgenomen. Flextoetsen legt u op afspraak af achter de computer van een toetscentrum, op een door uzelf gekozen datum.

Examenkosten en –data vindt u op www.svmnivo.nl

Praktijktoets : Opdrachtenboek en Mondeling
Voor de Praktijktoets voor de Assistent Makelaar maakt een kandidaat opdrachten die worden verzameld in een opdrachtenboek. In een mondeling gesprek wordt de kandidaat getoetst op basis van zijn/haar ingeleverde werk.  

Vrijstellingen
Reeds behaalde certificaten van het diploma Makelaar-Taxateur o.z. leveren vrijstelling op:

Het Certificaat Privaatrecht (of Juridische Aspecten 1) en het Certificaat Publiekrecht (of Juridische Aspecten 2) geven tezamen recht op vrijstelling voor het examenonderdeel Rechten Assistent Makelaar Wonen/MKB.
Het Certificaat Economie, Marketing, Consumentengedrag (of Vastgoedeconomie) en het Certificaat Bouwkunde en het Certificaat Makelaardijleer (of het Diploma Aanvullende Theorie Makelaar-taxateur o.z. Wonen/MKB) geven tezamen recht op vrijstelling voor het examenonderdeel Capita Selecta Assistent Makelaar.

Ook diploma’s of werkervaring kunnen vrijstelling opleveren. Bekijkt u voor een volledig overzicht het schema op de website van SVMNIVO: www.svmnivo.nl/bin/494f717632dd4Visio-schema%20hoe%20kom%20ik%20in%20het%20assistent%20makelaar%20register%202.0.pdf

Meer informatie over; het examen, de examenkosten en examendata vindt u op www.svmnivo.nl.

SVM|NIVO hét examenbureau voor de vastgoedbranche!
SVM|NIVO is een organisatie die de vakbekwaamheid toetst van personen die zich beroepshalve bezighouden met makelaardij, bemiddeling, taxatie, ontwikkeling, financiering en beheer van onroerende zaken. SVM|NIVO is een onafhankelijke besloten vennootschap.

Schrijf u direct in!
Vanaf 2012 mag u op een NVM-kantoor alleen nog maar Assistent-Makelaarswerkzaamheden uitvoeren met een diploma in uw bezit. Wilt u zich snel kwalificeren voor deze veelzijdige en dynamische functie, schrijft u zich dan vandaag nog in!

Voor meer vrijblijvende informatie of aanmelden voor een Cursus-Makelaar, kunt u onderstaand formulier invullen.
Wij nemen dan binnen 24 uur (op werkdagen) contact met u op.
Code 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam